Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Πληροφορική ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πληροφορική ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πληροφορική ΙΙ |Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος