Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσική (Μηχανική-Κυματική) | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

(Μηχανική-Κυματική)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική (Μηχανική-Κυματική) | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος εισάγει στους φοιτητές δύο γνωστικές περιοχές της Κλασσικής Φυσικής, (Μηχανική και Κυματική), οι οποίες αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες :
Πρώτη ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες (1εβδομάδα) : Φυσικά μεγέθη, μαθηματική ανασκόπηση, διαστατική ανάλυση
Δεύτερη ενότητα: Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου, Διατήρηση Ενέργειας(4 εβδομάδες):
• Κίνηση σε μια διάσταση, κίνηση στο χώρο, κυκλική κίνηση
• Θεμελιώδεις δυνάμεις, νόμοι του Νεύτωνα
• ορμή, έργο,ισχύς, κινητική ενέργεια
• Δυναμική ενέργεια, συντηρητικές δυνάμεις, διατήρηση μηχανικής ενέργειας
Τρίτη ενότητα: Κινηματική και Δυναμική του στερεού σώματος (2 εβδομάδες)
• Κέντρο μάζας, Ροπή δύναμης, ροπή αδράνειας, περιστροφική κίνηση γύρω από
σταθερό άξονα
• Στροφορμή, κίνηση κύλισης, δυναμική στερεού σώματος
Τέταρτη ενότητα : Εισαγωγή στην Κυματική ( 3 εβδομάδες)
• Ταλαντώσεις, εξισώσεις κίνησης
• Αρμονικά εγκάρσια κύματα, κυματική εξίσωση, ταχύτητα, ενέργεια, επαλληλία, συμβολή, στάσιμο κύμα, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης
• Ηχητικά κύματα, ένταση, επαλληλία, συμβολή, στάσιμο κύμα, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης, διακροτήματα, φαινόμενο Doppler
Πέμπτη ενότητα: Εμβάνθυση στο γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος (3 εβδομάδες)
• Ανάλυση-επίλυση ασκήσεων
• Εφαρμογές σε μαθήματα ειδικότητας που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές εφαρμογές και φαινόμενα διάδοσης κυμάτος
• Προετοιμασία τελικής εξέτασης. Το αντίστοιχο περιεχόμενο του εργαστηριακού μαθήματος κατανέμεται σε 13 εργαστηριακές ασκήσεις ως εξής:
1η Άσκηση: Μετρήσεις, ανάλυση μετρήσεων, θεωρία σφαλμάτων
2η Άσκηση: Γραφικές παραστάσεις, γραμμικοποίηση σχέσεων
3η Άσκηση: Αναλυτική παρουσίαση των εργαστηριακών ασκήσεων
4η Άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
5η Άσκηση: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητα με απλό εκκρεμές
6η Άσκηση: Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου
7η Άσκηση: Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα
8η Άσκηση: Αναλογία μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων
9η Άσκηση: Αναλογία ηλεκτρικής αντίστασης με το συντελεστή ιξώδους ρευστών
10η Άσκηση: Το μηχανικό ανάλογο του κυκλώματος εκφόρτισης πυκνωτή μέσω
αντίστασης
11η Άσκηση: Το μηχανικό ανάλογο του κυκλώματος RLC σε σειρά
12η Άσκηση: Επαναληπτικό μάθημα
13η Άσκηση: Τελική εξέταση εργαστηρίου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική (Μηχανική-Κυματική) των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών