Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Υλικών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών. Ταξινόμηση, σχεδίαση και επιλογή υλικών.
• Δομή και ιδιότητες υλικών. Ατομική δομή. Κβαντικοί αριθμοί και ατομικά τροχιακά. Περιοδικότητα ιδιοτήτων των στοιχείων. Δραστικότητα στοιχείων. Ενέργεια ιονισμού – ηλεκτραρνητικότητα. Χημικοί δεσμοί: Ομοιοπολικός (ενέργεια δεσμού, μήκος δεσμού, διπολική ροπή, πολικά μόρια), ιοντικός, μεταλλικός δεσμός. Δευτερεύοντες χημικοί δεσμοί (Van der Waals). Μεικτοί δεσμοί.
• Οξειδοαναγωγική συμπεριφορά στοιχείων. Πρότυπα οξειδοαναγωγικά δυναμικά. Ημιστοιχεία. Γαλβανικά στοιχεία.
• Φυσικές καταστάσεις της ύλης. Στερεή κατάσταση. Κρυσταλλικά σώματα και συστήματα. Κρυσταλλικές ατέλειες. Αλλοτροπία, πολυμορφισμός. Άμορφα υλικά.
• Μέταλλα: Στερεοποίηση και αταξίες δομής. Κράματα: Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Στερεά διαλύματα. Διμερή ευτηκτικά κράματα.
• Κεραμικά: ιοντική δομή.
• Πολυμερή: ομοιοπολική δομή, χαρακτηριστικά, εφαρμογές και επεξεργασία πολυμερών.
• Σύνθετα υλικά.
• Διάβρωση και φθορά υλικών.
• Mηχανικές ιδιότητες υλικών: τάση, παραμόρφωση, μέτρο ελαστικότητας του Young, σκληρότητα.
• Ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών: ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντίσταση στερεών σωμάτων και ηλεκτρολυτών. Ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά και ηλεκτρικές αντιστάσεις. Ημιαγωγοί.
• Διηλεκτρικά – μονωτικά υλικά: πόλωση, διηλεκτρική αντοχή και μηχανισμοί διάσπασης. Ανόργανα και οργανικά διηλεκτρικά υλικά εφαρμογών.
• Μαγνητικές ιδιότητες υλικών: μαγνητική συμπεριφορά και ταξινόμηση μαγνητικών υλικών. Σιδηρομαγνητικά υλικά και φερρίτες. Μαγνητικές περιοχές. Βρόγχος υστέρησης. Ισχύςμαγνητικών υλικών και απώλειες ενέργειας. Μαγνητικά υλικά εφαρμογών.
• Υπεραγώγιμα υλικά.
• Οπτικές ιδιότητες υλικών.
• Θερμικές ιδιότητες υλικών.
• Σύγχρονα και έξυπνα υλικά.
• Κριτήρια επιλογής υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Μελέτη δομής υλικών με οπτική μικροσκοπία. Κόκκοι μεταλλικών υλικών.
Προσδιορισμός μεγέθους κόκκων.
• Μηχανικές ιδιότητες: Μέτρηση σκληρότητας και αντοχής σε εφελκυσμό μεταλλικών υλικών. Συσχέτιση δομής με μηχανικές ιδιότητες.
• Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. Θερμοζεύγη. Τυποποίηση θερμοζευγών. Λειτουργία, βαθμονόμηση, έλεγχος.
• Κράματα: Μετασχηματισμοί φάσεων - Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Θερμική ανάλυση. Εφαρμογή σε κράματα συγκόλλησης Pb-Sn.
• Ηλεκτρική αντίσταση μεταλλικών υλικών και εξάρτηση από τη θερμοκρασία.
• Ηλεκτρική αγωγιμότητα ηλεκτρολυτών, εξάρτηση από τη θερμοκρασία και τη συγκέντρωση. Ισχύς νόμου του Ohm σε ηλεκτρολύτες.
• Δυναμικά οξειδοαναγωγής. Δραστικότητα μετάλλων.
• Γαλβανική διάβρωση μετάλλων και καθοδική προστασία.
• Μαγνητικές ιδιότητες σιδηρομαγνητικών υλικών. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών μαγνητικών μεγεθών και απωλειών ενέργειας πεδίων από τον βρόγχο υστέρησης μαγνητικών υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Υλικών των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών