Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

1.Εισαγωγή Παραγωγή – Μεταφορά Εναλλασσόμενου Ρεύματος

2.Στρεφόμενα Διανύσματα – Αναπαράσταση ημιτονικών Ρευμάτων –Τάσεων στο μιγαδικό επίπεδο.

3.Σύντομη θεωρία μιγαδικών αριθμών

4.Μετατροπές από πεδίο χρόνου σε πεδίο συχνότητας

5.Ημιτονοειδής Μόνιμη Κατάσταση (ΗΜΚ). Στοιχεία κυκλωμάτων R, L, C.

6.Σύνθετη αντίσταση - Συνδεσμολογία αντιστάσεων

7.Νόμος του Ohm. Νόμοι του Kirchhoff. Διαιρέτης ρεύματος-τάσης.

8.Ισχύς και ενέργεια στην (ΗΜΚ).Μέση, Φαινόμενη, Άεργη Ισχύς. Τρίγωνο Ισχύος

9.Βελτίωση συντελεστή ισχύος (cosφ) σε σύνθετα ηλεκτρικά παθητικά φορτία

10.R,L,C σειρά –Παράλληλα, Συντονισμός Κυκλωμάτων, Φίλτρα

11.Τεχνικές επίλυσης γραμμικών κυκλωμάτων στην ΗΜΚ. (Εφαρμογές, μέθοδος βρόχων, μέθοδος τάσης κόμβου).

12.Θεωρήματα Γραμμικών Κυκλωμάτων (απλοποίηση κυκλώματος, Θεώρημα υπέρθεσης, θεώρημα Thevenin, Θεώρημα Norton, Μέγιστη μεταφορά ισχύος)

13.Τριφασικά συμμετρικά και ασύμμετρα κυκλώματα. (συνδεσμολογία Υ και Δ, Ισχύς σε συμμετρικά συστήματα)

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.Εισαγωγικό Μάθημα -Εναλλασσόμενο ρεύμα – Μιγαδική παράσταση εναλλασσομένων μεγεθών

2.Κύκλωμα RC- Φόρτιση πυκνωτή

3.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α ( Βασικές μετρήσεις )

4.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Β (Μέτρηση διαφοράς φάσης )

5.Κύκλωμα RL - Μέτρηση αυτεπαγωγής πηνίου

6.Κύκλωμα RC - Μέτρηση χωρητικότητας Πυκνωτή

7.Κύκλωμα RLC σε σειρά- Συντονισμός Α μέρος

8.Κύκλωμα RLC σε σειρά Β μέρος

9.Κυκλώματα στοιχείων R,L,C - παράλληλη σύνδεση

10.Θεώρημα Thevenin στο AC

11.Θεώρημα Norton στο AC


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών