Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Θεωρητικό μέρος
• Συμμετρικά και ασύμμετρα σφάλματα. Ρεύμα βραχυκυκλώματος και ισχύς βραχυκυκλώσεως.
• Μεταβατικά μοντέλα σύγχρονης γεννήτριας. Μεταβατικά μοντέλα ασύγχρονων κινητήρων. Μεταβατικές και υπομεταβατικές αντιδράσεις και χρονικές σταθερές. Βραχυκύκλωμα γεννήτριας υπό φορτίο. Βραχυκύκλωμα γεννήτριας συνδεδεμένης με ηλεκτρονικά ισχύος.
• Αναλυτικές και ψηφιακές τριφασικές μελέτες βραχυκυκλωμάτων. Ισοδύναμη αντίσταση συστήματος. Ασύμμετρα τριφασικά συστήματα.
• Συμμετρικές συνιστώσες και κυκλώματα ακολουθίας. Αντιστάσεις ακολουθίας γεννητριών και μετασχηματιστών.
• Ασύμμετρα σφάλματα. Πολλαπλά σφάλματα δικτύου. Επίδραση γειώσεων. Ασύμμετρη φόρτιση μετασχηματιστών. Ανάλυση σύνθετων αντιστάσεων γραμμών. Ασυμμετρίες τριφασικών γραμμών μεταφοράς. Συνιστώσες Clarke και λοιποί μετασχηματισμοί.
• Ευστάθεια. Μεταβατικά φαινόμενα σφαλμάτων. Ευστάθεια μικρών διαταραχών και μεταβατική ευστάθεια.
• Μεταβατικά φαινόμενα διακοπής.
• Προβλήματα λειτουργίας διασυνδεδεμένων συστημάτων σε μεταβατική κατάσταση. Εργαστηριακό μέρος
• Τροφοδοτικό ισχύος
• Σειρά φάσεων
• Πραγματική ισχύς και άεργος ισχύς
• Ρύθμιση τάσεως και ροή ισχύος σε απλή γραμμή μεταφοράς, φαινόμενο Ferranti
• Πτώση τάσεως και διαφορά φάσεως μεταξύ αρχής και τέλους μιας γραμμής μεταφοράς
• Προσομοίωση γραμμής μεταφοράς ως προς το όριο στατικής ευστάθειας
• Δίκτυο γραμμών και τριφασικός ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής
• Παραλληλισμός γεννητριών, μετασχηματιστών σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
• Προσομοίωση κέντρου υψηλής τάσης
• Επιβεβαίωση ροής ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.