Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Γενικές αρχές. Όργανα σχεδίασης και η χρήση τους. Γραμμογραφία, γράμματα, κλίμακες, υπόμνημα. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο. Κανονισμοί. Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά σύμβολα. Βασικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.
• Διαχείριση σχεδίου, συντεταγμένες, έλεγχος χώρου, γραφική σχεδίαση, απλές ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου, απεικόνιση σχεδίων, απλές σχεδιαστικές εντολές, . τροποποιητικές εντολές, επιλογή αντικειμένων για τροποποίηση, διαχείριση γραμμών - σχεδίαση απλής κάτοψης, ειδικές σχεδιαστικές εντολές, κείμενα -
γραμματοσειρές, βιβλιοθήκες, διαστάσεις, εκτύπωση (με χρήση προγραμμάτων σχεδίασης με Η/Υ)
• Παρουσίαση εξειδικευμένων λογισμικών για τη σχεδίαση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων / κυκλωμάτων
• Παραδείγματα εφαρμογών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Πίνακες διανομής, φωτισμού, κίνησης, σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και βιομηχανικών χώρων, κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού.
• Παραδείγματα εφαρμογών για σχεδιασμό / προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με χρήση προγραμμάτων σχεδίασης με Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών .