Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Α. ΘΕΩΡΙΑ
Το αντικείµενο του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
1η Ενότητα Βασικά µέρη ηλεκτρικών µηχανών Ε.Ρ. Κατηγορίες των στρεφόµενων µηχανών Ε.Ρ. Τυλίγµατα ηλεκτρικών µηχανών. Λειτουργία στα τέσσερα τεταρτηµόρια. Στρεφόµενο µαγνητικό πεδίο. Ανάπτυξη τάσης και ροπής.
2η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Αρχή λειτουργίας. Ισοδύναµο µονοφασικό κύκλωµα. Ροή της ισχύος και βαθµός απόδοσης
3η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Εξισώσεις µόνιµης κατάστασης. Χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Απλοποιηµένος τύπος του Kloss . Μέγιστη αποδιδόµενη ισχύς.
4η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Προσδιορισµός των παραµέτρων του ισοδύναµου κυκλώµατος. Διαχωρισµός µηχανικών απωλειών και απωλειών πυρήνα.
5η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Κανονικοποιηµένες καµπύλες. Επίδραση της µεταβολής του µεγέθους της τάσης τροφοδοσίας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών.
6η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Επίδραση της µεταβολής της συχνότητας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Χρόνος επιτάχυνσης . Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας διπλού κλωβού.
7η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης. Μέθοδοι πέδησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων. Λειτουργία του τριφασικού κινητήρα ως µονοφασικού
8η Ενότητα Ασύγχρονος µονοφασικός κινητήρας. Θεωρία των δυο στρεφόµενων πεδίων. Ισοδύναµο κύκλωµα. Ροπή – Ισχύς. Υπολογισµός σταθερών ισοδύναµου κυκλώµατος
9η Ενότητα Ασύγχρονος µονοφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης µονοφασικών
κινητήρων. Κινητήρας γραµµοσκιασµένων πόλων.
10η Ενότητα Σύγχρονες γεννήτριες. Δοµή. Ισοδύναµο κύκλωµα. Ισχύς και ροπή στην έξοδο των σύγχρονων γεννητριών. Μέτρηση των παραµέτρων µιας σύγχρονης γεννήτριας. Παραλληλισµός γεννητριών Ε.Ρ.
11η Μεταβατικά φαινόµενα κατά τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών
12η Ενότητα Σύγχρονος κινητήρας. Βασικές αρχές λειτουργίας. Ο σύγχρονος κινητήρας στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας. Εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων. Β.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείµενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :
1η Ενότητα Ενηµέρωση και εξοικείωση µε το εργαστήριο και τον εξοπλισµό του – Κανονισµός του εργαστηρίου
2η Ενότητα Προσδιορισµός των παραµέτρων του ισοδύναµου κυκλώµατος ασύγχρονης µηχανής.
3η Ενότητα Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.
4η Ενότητα Μέθοδοι εκκίνησης µονοφασικού ασύγχρονου κινητήρα.
5η Ενότητα Χαρακτηριστική κενού φορτίου σύγχρονης γεννήτριας.
6η Ενότητα Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης σύγχρονης γεννήτριας.
7η Ενότητα Χαρακτηριστική φόρτισης σύγχρονης γεννήτριας .
8η Ενότητα Παραλληλισµός σύγχρονης γεννήτριας µε το δίκτυο.
9η Ενότητα Σύγχρονος κινητήρας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών