Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Εισαγωγή στον Προγραμματισμό| Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1: Συστήµατα Αρίθµησης, Δυαδικό και Δεκαεξαδικό, Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό.
Ενότητα 2: Εισαγωγή στη γλώσσα C, Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της C, Συγγραφή Πρώτου Προγράµµατος, Επεξήγηση Προγράµµατος.
Ενότητα 3: Τύποι Δεδοµένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Είσοδος Δεδοµένων - Η συνάρτηση scanf(), Έξοδος Δεδοµένων - Η συνάρτηση printf(), Μορφοποίηση Εξόδου.
Ενότητα 4: Αριθµητικοί Τελεστές, Τελεστές Σύγκρισης, Λογικοί Τελεστές, Τελεστές BIT, Τελεστές Ολίσθησης.
Ενότητα 5: Δοµές Ελέγχου, Η εντολή if, Η εντολή if / else, Η εντολή switch.
Ενότητα 6: Βρόχοι Επανάληψης, Βρόχος for, Βρόχος while, Βρόχος do-while, Ένθετοι Βρόχοι, Οι εντολές break, continue, goto.
Ενότητα 7: Πίνακες, Μονοδιάστατοι Πίνακες, Αναζήτηση Τιµής σε Πίνακα, Ταξινόµηση Πίνακα, Διδιάστατοι Πίνακες.
Ενότητα 8: Δείκτες, Αριθµητική Δεικτών, Πίνακας Δεικτών, Δείκτης σε Δείκτη, Δείκτες και Πίνακες.
Ενότητα 9: Αλφαριθµητικά, Διαχείριση Αλφαριθµητικών, Συναρτήσεις Αλφαριθµητικών.
Ενότητα 10: Συναρτήσεις, Μεταβίβαση Δείκτη, Συνάρτηση µε Παράµετρο Πίνακα, Συνάρτηση µε Παράµετρο Διδιάστατο Πίνακα, Αναδροµικές Συναρτήσεις.
Ενότητα 11: Δοµές, Χρήση Δοµών, Δείκτης σε Δοµή, Πεδία Δοµής µε Μέγεθος bit, Πίνακας Δοµών, Συνάρτηση µε Παράµετρο Δοµή, Ενώσεις.
Ενότητα 12: Κατανοµή Μνήµης, Στατική Δέσµευση, Δυναµική Δέσµευση, Παραδείγµατα Δυναµικών Δοµών Δεδοµένων.
Ενότητα 13: Αρχεία, Αρχεία Κειµένου και Δυαδικά Αρχεία, Είσοδος / Έξοδος µε Αρχείο Κειµένου, Είσοδος / Έξοδος µε Δυαδικό Αρχείο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών