Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το περιεχόμενο της θεωρίας του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες ως εξής:
1η Εβδομάδα: Εισαγωγή, αναθεώρηση της κλασικής θεωρίας
2η Εβδομάδα: Η κβάντωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
3η Εβδομάδα: Η κβάντωση στα άτομα, θεωρία του Bohr, αρχή κυματοσωματιδιακού δυισμού.
4η Εβδομάδα: Υλικά κύματα, εξίσωση του Schrodinger
5η Εβδομάδα: Βασικές στατιστικές έννοιες, ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης
6η Εβδομάδα: Εισαγωγή τελεστών, αρχή της αβεβαιότητας
7η Εβδομάδα: Ολοκληρωμένη στατιστική ερμηνεία και επέκτασή της στο συνεχές φάσμα
8η Εβδομάδα: Μετρήσεις στην κλασική και στην κβαντική φυσική, διατήρηση πιθανότητας και η χρονική εξέλιξη κβαντομηχανικού συστήματος
9η Εβδομάδα: Η μαθηματική γλώσσα της κβαντομηχανικής
10η Εβδομάδα: Συμμετρία και νόμοι διατήρησης
11η Εβδομάδα: Απειρόβαθο και τετραγωνικό δυναμικό, δέσμιες καταστάσεις
σωματιδίων
12η Εβδομάδα: Καταστάσεις σκέδασης, φαινόμενο σήραγγας
13η Εβδομάδα: Ανασκόπηση και προετοιμασία τελικής εξέτασης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.