Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στα στοιχεία και στα συστήματα Η.Ε. | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στα στοιχεία και στα συστήματα Η.Ε.

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στα στοιχεία και στα συστήματα Η.Ε. | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

• Περιγραφή συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας Σ.Η.Ε. (ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δομή συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή, μεταφορά, διανομή, κατανάλωση, προβλήματα ανάλυσης, λειτουργία και έλεγχος, σύγχρονες τάσεις)
• Ζητήματα επίλυσης τριφασικών δικτύων και μαγνητικών κυκλωμάτων.
• Αρχές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας (ανάπτυξη δύναμης, ροπής και τάσης) και αρχή λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών (λειτουργία κινητήρα, γεννήτριας, πέδης, δομή στρεφόμενων μηχανών, μαγνητικοί πόλοι, σύγχρονες-ασύγχρονες μηχανέςμηχανές συνεχούς ρεύματος, ανάπτυξη τάσης σε μηχανές, μαγνητεγερτική δύναμη διανεμημένων τυλιγμάτων, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, ομοιότητες- διαφορές λειτουργίας μηχανών συνεχούς - εναλλασσόμενου ρεύματος).
• Στοιχεία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας : μετασχηματιστές (αρχή λειτουργίας, ιδανικός, πραγματικός μετασχηματιστής, απλοποιημένο κύκλωμα, πτώση τάσης, πειραματικός προσδιορισμός παραμέτρων, τριφασικοί μετασχηματιστές), γραμμή
μεταφοράς (χαρακτηριστικά μεγέθη, μοντέλα μικρού/μεσαίου μήκους), σύγχρονες μηχανές (μαγνητική ροή-μαγνητεγερτική δύναμη, διανυσματικά διαγράμματα, ισοδύναμο κύκλωμα-καταστάσεις λειτουργίας σύγχρονης μηχανής, σύγχρονος
κινητήρας, ροπή και ισχύς σύγχρονης μηχανής), τριφασικές μηχανές επαγωγής (κύματα μαγνητικής ροής και μαγνητεγερτικής δύναμης, ισοδύναμο κύκλωμα- λειτουργία, καμπύλη ροπής-ολίσθησης, επίδραση αντίστασης δρομέα, κατηγορίες κινητήρων).
• Αναπαράσταση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (προβλήματα και τεχνικές, μονογραμμικό διάγραμμα, μονοφασικό ισοδύναμο κύκλωμα, ανά μονάδα σύστημα).
• Θεμελίωση προβλήματος μελέτης ροής φορτίων- τρόποι επίλυσης.
• Αρχές ευστάθειας λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, βασικοί ορισμοί, μελέτη συμπεριφοράς γραμμής μεταφοράς - εύρεση σημείου στατικής ευστάθειας.
• Θεωρητική αναφορά βασικών προβλημάτων λειτουργίας και σχεδίασης των Σ.Η.Ε.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στα στοιχεία και στα συστήματα Η.Ε. των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών