Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διακριτά Μαθηματικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διακριτά Μαθηματικά | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1η «Εισαγωγή»
• Διάλεξη 1α : Τι είναι τα διακριτά Μαθηματικά και οι εφαρμογές τους.
Ενότητα 2η «Εισαγωγή στη Θεωρία Συνόλων»
• Διάλεξη 1β: Σύνολα και πράξεις συνόλων
• Διάλεξη 2: Αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα. Σχέσεις και συναρτήσεις.
• Διάλεξη 3: Στοιχεία προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής.
Ενότητα 3η «Μαθηματική Επαγωγή»
• Διάλεξη 4: Αποδεικτικές διαδικασίες
• Διάλεξη 5: Μαθηματική επαγωγή, Εφαρμογές.
Ενότητα 4η «Στοιχεία Συνδιαστικής Ανάλυσης»
• Διάλεξη 6: Συνδυαστική Ανάλυση, Πολλαπλασιαστική Αρχή, Διατάξεις, Μεταθέσεις, Συνδυασμοί. Εφαρμογές και προβλήματα Συνδυαστικής.
Ενότητα 5η «Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών»
• Διάλεξη 7 Διαιρετότητα, ισοϋπόλοιποι αριθμοί, Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.
• Διάλεξη 8: Αλγόριθμος του Ευκλείδη , Πρώτοι αριθμοί.
Ενότητα 6η «Γράφοι και Δένδρα»
• Διάλεξη 9 : Θεωρία Γράφων και Δένδρων. Ισομορφία Γραφημάτων, Ο αλγόριθμος του Kruskal για ελάχιστα δέντρα που παράγονται σε γραφήματα με βάρη.
• Διάλεξη 10: Ο αλγόριθμος Floyd-Warshall για εύρεση αποστάσεων πάνω σε γραφήματα.
Ενότητα 7η «Εξισώσεις διαφορών»
• Διάλεξη 11 : Εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών, Γραμμικές εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές.
• Διάλεξη 12 : Γενική λύση των ομογενών και μερικές λύσεις των μη ομογενών.
Ενότητα 8η «Σύνοψη της ύλης και επανάληψη.»
• Διάλεξη 13: Επανάληψη των εννοιών που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω διαλέξεις, Ασκήσεις, Εφαρμογές


*Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Διακριτά Μαθηματικά των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών *