Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αριθμητική Ανάλυση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητική Ανάλυση | Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1η «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Σφάλματα και προσεγγίσεις»
• Διάλεξη 1: Τι είναι Αριθμητική Ανάλυση, η σημαντικότητά της. Καταστροφές από λάθη στις προσεγγίσεις. Πως υλοποιούνται στον υπολογιστή οι μεθοδολογίες της.
• Διάλεξη 2: Προσεγγίσεις και Θεωρία σφαλμάτων.
Ενότητα 2η «Προσεγγιστικοί υπολογισμοί ριζών μη γραμμικών εξισώσεων»
• Διάλεξη 3 : Μέθοδοι Εγκλεισμού (μέθοδος της Διχοτόμησης, μέθοδος Regula Falsi)
• Διάλεξη 4 : Γενική επαναληπτική μέθοδος, Μέθοδος Newton και παραλλαγές της.
Ενότητα 3η «Αριθμητική Επίλυση γραμμικών Συστημάτων»
• Διάλεξη 5: Άμεσες μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Μέθοδοι Gauss, LU.
• Διάλεξη 6: Επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Μέθοδοι Jacobi,
Gauss-Seidel.
Ενότητα 4η «Μεθοδολογίες προσέγγισης συναρτήσεων»
• Διάλεξη 7: Παρεμβολή και Προσέγγιση συναρτήσεων και δεδομένων. Μέθοδοι
Παρεμβολής Lagrange, Newton.
• Διάλεξη 8: Προσέγγιση με τη μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων.
Ενότητα 5η «Αριθμητική Παραγώγιση και ολοκλήρωση »
• Διάλεξη 9α: Προσεγγιστικοί υπολογισμοί παραγώγων.
• Διάλεξη 9β: Προσεγγιστικοί υπολογισμοί ολοκληρωμάτων. Μέθοδος τραπεζίου
• Διάλεξη 10: Μέθοδος Simpson και 3/8. Σύνθετες μέθοδοι.
Ενότητα 6η «Αριθμητική Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων »
• Διάλεξη 11 : Προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων, Μέθοδος
Euler.
• Διάλεξη 12: Μέθοδος Improved Euler, μέθοδος Runge Kutta.
Ενότητα 7η «Σύνοψη της ύλης και επανάληψη.»
• Διάλεξη 13: Επανάληψη των εννοιών που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω διαλέξεις. Ασκήσεις, Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών