Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙI | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙI

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙI | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Θεωρητικό Μέρος
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος οργανώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Ενότητα 1: Συνάρτηση Μεταφοράς, Δίκτυα μιας Σταθερής Χρόνου (STC networks) ή φίλτρα 1ης τάξης, Bodeplots. Φασματική απόκριση ενισχυτών, είδη ενισχυτών με βάση τη φασματική
απόκριση. Γραμμικά μοντέλα ενισχυτών, κυκλωματικά δίθυρα. Μοντέλα υψηλών συχνοτήτων
BJT και MOSFET. Ανάλυση ευρυζωνικών ενισχυτών μιας βαθμίδας με BJT και MOSFET στο πεδίο των συχνοτήτων (μεσαίες, χαμηλές υψηλές συχνότητες, συνολική απόκριση). Ενισχυτές πολλών βαθμίδων AC και DC διαδοχική σύνδεση βαθμίδων.

Ενότητα 2: Διαφορικοί ενισχυτές με διακριτά ενεργά στοιχεία.Τελεστικοί ενισχυτές (ΤΕ), ιδανικός ΤΕ, πραγματικός ΤΕ, κυκλωματικά μοντέλα. Βασικά κυκλώματα με ΤΕ: ιδανικός διαφοριστής και ολοκληρωτής, ενεργά φίλτρα 1ης τάξης με ΤΕ, απομονωτής, αθροιστής, διαφορικός ενισχυτής με ΤΕ, ενισχυτής οργανολογίας με ΤΕ, άλλα εξειδικευμένα κυκλώματα.

Ενότητα 3: Ενισχυτές ισχύος, ισχύς, απόδοση ισχύος, επιδόσεις, απαγωγή θερμότητας, ταξινόμηση σε είδη ανάλογα με τη γωνία διέλευσης του σήματος (τάξεις λειτουργίας), τη χρήση απλής ή
συνεργατικής τοπολογίας (απλοί&push-pull)καιτον τρόπο σύζευξης με το φορτίο.Ανάλυση με χρήση της δυναμικής ευθείας φόρτου, παραμόρφωση και θόρυβος.

Ενότητα 4:Ανάδραση: η έννοια της ανάδρασης, ιδανικό μοντέλο ανάλυσης της ανάδρασης, επιδράσεις της αρνητικής ανάδρασης στις επιδόσεις ενισχυτών, συνθήκη ταλάντωσης - ευστάθεια ενισχυτών με ανάδραση, είδη ανάδρασης απλού βρόχου. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων ανάδρασης απλού βρόχου, ανάλυση κυκλωμάτων ανάδρασης με ένα ή περισσότερα τρανζίστορ ή/και ΤΕ.

Εργαστηριακό Μέρος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρακολουθεί χρονικά το θεωρητικό μέρος με την εκτέλεση ασκήσεων που αντιστοιχούν στην ύλη που καλύπτεται στο θεωρητικό μέρος και αφορούν:
-- Απόκτηση / μελέτη συνάρτησης μεταφοράς
-- Κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές
-- Μελέτη αρνητικής ανάδρασης με κυκλώματα που χρησιμοποιούν είτε BJTείτε τελεστικούς
ενισχυτές σαν ενεργά στοιχεία
-- Ενισχυτές ισχύος με διακριτά ενεργά στοιχεία


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΙI των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών