Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι| Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Θεωρητικό Μέρος

Ενότητα 1: Εισαγωγή: Ο ρόλος των ενεργών ηλεκτρονικών στοιχείων στην κατασκευή ενισχυτών - η έννοια της πόλωσης των ενεργών στοιχείων. Βασικές έννοιες ενισχυτών: Ιδανικός (γραμμικός) ενισχυτής και αναλογική σχέση εισόδου-εξόδου, επιδόσεις ενισχυτή (ενίσχυση, αντίσταση εισόδου, αντίσταση εξόδου), φαινόμενο κορεσμού, ενισχυτές ευρέως και στενού φάσματος, πολυβάθμιοι ενισχυτές.

Ενότητα 2: Χαρακτηριστικές λειτουργίας και μοντέλα διόδων για χρήση σε κυκλώματα. Μέθοδοι ανάλυσης διόδου μοντέλου DC και AC για κυκλώματα διόδων (μοντέλο πτώσης σταθερής τάσης, επαναφορά σταθερού σημείου με το εκθετικό μοντέλο). Ισοδύναμα μικρών σημάτων, διόδου και ανάλυση AC κυκλωμάτων διόδων. Σχεδίαση τροφοδοτικών AC-DC: ημιανόρθωση, τοπολογίες πλήρους ανόρθωσης, φίλτρο εξομάλυνσης, σταθεροποίηση με δίοδο Zener, με BJT και με ολοκληρωμένα κυκλώματα της οικογένειας 78xx.

Ενότητα 3: Γραμμικά μοντέλα ενισχυτών, κυκλωματικά δίθυρα. Βασικές κυκλωματικές εφαρμογές των BJT. Λειτουργία του BJT ως διακόπτης. Πόλωση και θερμική σταθεροποίηση AC συμπεριφορά του BJT. Μοντέλα ασθενούς σήματος, χαμηλών συχνοτήτων. Bασικές συνδεσμολογίες του BJT ως ενισχυτής μίας βαθμίδας στις χαμηλές συχνότητες. (ενίσχυση, αντίσταση εισόδου και εξόδου, στατική ευθεία φόρτου). Σύγκριση μεταξύ των ενισχυτών με
BJT και εξάρτηση από την αντίσταση φόρτου.

Ενότητα 4: Βασικές κυκλωματικές εφαρμογές των MOSFET. Λειτουργία του MOSFET ως διακόπτης. Πόλωση και θερμική σταθεροποίηση AC συμπεριφορά του MOSFET. Μοντέλα ασθενούς
σήματος (χαμηλών συχνοτήτων). Βασικές συνδεσμολογίες ενισχυτή ενός σταδίου με MOSFET στις χαμηλές συχνότητες (Ενίσχυση, αντίσταση εισόδου και εξόδου, στατική ευθεία φόρτου). Σύγκριση μεταξύ των ενισχυτών με MOSFET και εξάρτηση από την αντίσταση φόρτου.

Εργαστηριακό Μέρος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος παρακολουθεί χρονικά το θεωρητικό μέρος με την εκτέλεση ασκήσεων που αντιστοιχούν στην ύλη που καλύπτεται στο θεωρητικό μέρος, συνδυάζουν εργαστηριακές ασκήσεις σε συνδυασμό με την χρήση λογισμικού εξομοίωσης μοντέλων Spice και αφορούν:
-- Μετρήσεις σε ενισχυτές τάσης και μελέτη των φαινομένων κορεσμού
-- Κυκλώματα ανόρθωσης και σταθεροποίησης με διόδους. Τροφοδοτικά AC-DC
-- Ενισχυτές βασισμένοι σε τρανζίστορ MOSFET και BJT. Βασικές τοπολογίες ενός σταδίου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών